Avgifter

Fr o m ht-2023 kostar det ingenting att vara med i Öresunds Unga Symfonikers kontinuerliga verksamhet.

Eventuellt kan det dock bli aktuellt med vissa kostnader för musikerna t ex i samband med läger och resor.

Orkestern för unga symfoniker

Välkommen med din ansökan!

ÖrUS är en permanent orkester som har många roliga och utvecklande konsertprojekt på programmet.

© 2020 En Grafiker