Avgifter

Terminsavgift ht-21: 4900 kr

I terminsavgiften ingår deltagande i all verksamhet som Öresunds Unga Symfoniker har på sitt schema,
Orkestervecka 2-6 augusti (läs mer ÖrUS orkesterveckor), konserter, orkesterrepetitioner, stämrepetitioner med handledare från
Malmö SymfoniOrkester och Helsingborgs symfoniorkester, kammarmusik.

Musiker som börjar mitt i terminen får reducerad avgift!

Avgiften är inklusive moms.

Orkestern för unga symfoniker

Välkommen med din ansökan!

ÖrUS är en permanent orkester som har många roliga och utvecklande konsertprojekt på programmet. Under 2021/2022 planeras konserter i bl a Malmö Lives fantastiska konsertsal.

© 2020 En Grafiker